Browsing Category

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

ଫସଲରେ ତମ୍ବାଖୁ ସଁବାଳୁଆ ର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରତିକାର ଏହି ସଁବାଳୁଆ ଟି ତମ୍ବାଖୁ, କପା, ସୋୟବିନ, ବିଟ, ପତ୍ରକୋବି ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୀଟ I ବୟସ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଟି ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଆଗ ଡେଣାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାର ପଡିଥାଏ I ପୁର୍ଣ ବିକଶିତ ମାଈ ପୋକ…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ-୧୨

ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଶତ୍ରୁକୀଟ ପତ୍ରଡ଼ିଆଁ ଜାସିଡ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ର ୩ - ୪ ମି.ମି ଲମ୍ବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ମାନେ ଚିନାବାଦାମ, କପା, ତମ୍ବାକୂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫସଲରେ କ୍ଷତି ପହୁଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ରୁ ପତ୍ର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗୋଟେ ଜମି ରୁ ଅନ୍ୟ ଜମି କୁ…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ-୧୧

ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଦହିଆ ପୋକ ପରିଚାଳନା                ଧଳା ତୁଳା ପରି ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆକାରର ଡେଣା ନଥିବା ଏହି ପୋକ ମାନେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇ କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ର ତଳ ପଟେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି | ଏମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ଯଦିଓ କମ ସଂଖ୍ୟା ରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ- ୧୦

ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସୋମବାର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ – ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହା ଏକ ଛୋଟ, କଅଁଳିଆ ଓ ନରମଦେହୀ ପୋକ ଅଟେଏବଂ ଏମାନେପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ।ପ୍ରଜାତି ହିସାବରେ ଏମାନେହଳଦିଆ, ବାଦାମୀ, କଳା, ପାଉଁସିଆ…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ-୯

ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ - ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହା ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ର ଲମ୍ବାଳିଆ ପୋକ ଅଟେ ।ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ । ଉଭୟ ଲାର୍ଭା ଏବଂ ବୟସ୍କ ପୋକ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ…
Read More...