Browsing Category

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ-୧୧

ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଦହିଆ ପୋକ ପରିଚାଳନା                ଧଳା ତୁଳା ପରି ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆକାରର ଡେଣା ନଥିବା ଏହି ପୋକ ମାନେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇ କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ର ତଳ ପଟେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି | ଏମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ଯଦିଓ କମ ସଂଖ୍ୟା ରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ- ୧୦

ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସୋମବାର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ – ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହା ଏକ ଛୋଟ, କଅଁଳିଆ ଓ ନରମଦେହୀ ପୋକ ଅଟେଏବଂ ଏମାନେପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ।ପ୍ରଜାତି ହିସାବରେ ଏମାନେହଳଦିଆ, ବାଦାମୀ, କଳା, ପାଉଁସିଆ…
Read More...

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ-୯

ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ - ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହା ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ର ଲମ୍ବାଳିଆ ପୋକ ଅଟେ ।ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ । ଉଭୟ ଲାର୍ଭା ଏବଂ ବୟସ୍କ ପୋକ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ…
Read More...