Browsing Tag

#maize research centre

ଭାରତୀୟ ମକା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ଓରମାସ୍ ର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ

ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଦିଗରେ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଓରମାସ୍ ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓରମାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ୬ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି । ଲୁଧିଆନା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ମକା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ…
Read More...