Browsing Tag

#white pumpkin

ଉଚ୍ଚଜମିରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଚାଷର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ

ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ବିହନ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ନାନା ପ୍ରକାରର ପନିପାରିବା ଖାଦ୍ୟରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହୃତ…
Read More...