Browsing Tag

#swarmingcaterpillar

ବନ୍ୟା ପରେ ଧାନରେ ଲେଡ଼ା ପୋକ ଦମନ

ବନ୍ୟା ପରେ ଲେଡ଼ା ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ | ଉପଯୁକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯେପରିକି ଫୋସଲେନ (୩୫ ଇ.ସି ଏକର ପିଛା ୬୦୦ ମି.ଲି) କିମ୍ବା କାର୍ବାରିଲ (୫୦ ଡବ୍ଲୁ.ପି ଏକର ପିଛା ୪୦୦ ଗ୍ରା.) କିମ୍ବା…
Read More...