Browsing Tag

#population

ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି – କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ

କୃଷି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିବିଧତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (R&D) । ଏହା ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଏହା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ଥିରତା , ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ…
Read More...