Browsing Tag

#medinalplants

ରୋଷ ବଗିଚାରେ ଔଷଧି

ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଗୁଳ୍ମ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡି଼ତ ଅଟନ୍ତି I ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୀଡା ଉପଶମ, ଏପରିକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଏଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି I ଭାରତବର୍ଷ ଓ ଚୀନରେ ଏହି ସବୁ ଔଷଧୀୟ…
Read More...