Browsing Tag

#kasturi cotton

‘କସ୍ତୁରୀ କଟନ ଭାରତ’ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ

'କସ୍ତୁରୀ କଟନ ଭାରତ' ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଇଜିପ୍ଟରୁ ଗିଜା କପା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସୁପ୍ରିମା କପା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରିମିୟମ କପା ରେ ଏକ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ନରମ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୂତା ଯୋଗାଇବା…
Read More...