Browsing Tag

msswaminathan

ଚାଷ ଜମିର ରୂପମୟ ରୂପକାର : ଏମ.ଏସ୍‌. ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍‌

ସେ ଚାଷ ଜମିର ରୂପମୟ ରୂପକାର । ଜଣେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆବେଗ ଅତୁଳନୀୟ । କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଧୂରୀଣ ଶିଳ୍ପୀ । ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ଶସ୍ୟ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମନରେ ଭରୁଥିଲା ଅପାର ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ । ସବୁଜ…
Read More...