Browsing Tag

#banana tree

କଦଳୀ ଗଛର ପାନାମା ଝାଉଁଳା ରୋଗର ପରିଚାଳନା

କଦଳୀ ଗଛରେ ହେଉଥିବା ପାନାମା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଏକ ମୃତ୍ତିକାବାହୀ ଫିମ୍ପିଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ଚେର ଦ୍ଵାରା ଗଛକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଗଛ ହଠାତ ଝାଉଁଳି ପଡେ ଏବଂ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ବାହୁଙ୍ଗା ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଓହଲିରୁହେ। ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଫାଟିଯାଏ। ଏହି ରୋଗର ପରିଚାଳନା…
Read More...