ମାଛଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

0

ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୬୦୦୦ ମାଛଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ବାବଦକୁ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୁ ୪.୦୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।

nano urea

ଉପାଦାନ ୧ : ୧୦୦୦ ହେକ୍ଟର ନୂତନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ବାବଦକୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୭ ଲକ୍ଷ ଖନନ + ୪ ଲକ୍ଷ ଇନପୁଟ୍ ) ଉପାଦାନ ୨ : ୨୦୦୦ ହେକ୍ଟର ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ସହିତ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରକୁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ୪ ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 14 =